Po co w grupie?

DLACZEGO WARTO PRACOWAĆ Z “DROGĄ ARTYSTY” W GRUPIE?

  • kontakt z innymi zachęca do poważnego traktowania artysty w sobie i do eksploracji nowych ścieżek;
  • regularnie mamy czas dla swojego twórczego ja – nie odkładamy go na “kiedyś tam”’;
  • grupa wytwarza zbiorową energię, która wspomaga rozwój – zwłaszcza wtedy, gdy odzywają się wewnętrzne opory;
  • wydobywamy blokady twórcze na światło uwagi – nie tylko własnej, ale i życzliwych nam ludzi,
  • inspirujemy się wzajemnie do ich pokonywania;
  • razem wykonujemy ćwiczenia angażujące zmysły i wyobraźnię.

W tej grupie każdy z nas spotyka się z twórcą w sobie na swój własny sposób. Nikt nikogo nie poucza, nie krytykuje, ale dzielimy się doświadczeniami i wizjami, wspieramy się na twórczej drodze.

Nie jest wymagane wcześniejsze doświadczenie artystyczne, ważna jest wola traktowania swojego twórczego ja z miłością i szacunkiem oraz gotowość do współpracy w duchu wspólnoty twórczych poszukiwań.